Czas ucieka i już nie wróci

Budowanie dróg w Japonii rozpatrywane jest 7 pokoleniami w przód. Sadzenie lasów w Polsce na co najmniej 100 lat do przodu. Perspektywa planów na naszą firmę rozpatrywana jest … Właśnie? Jak daleko patrzymy w przyszłość rozwoju i utrzymania organizacji na rynku, w dobie bardzo konkurencyjnego otoczenia.

Tworząc pomysł i plan na firmę (nazwijmy tutaj to strategią) zakładamy zawsze horyzont czasowy na jakim ma ona bazować. Czyli jest to plan na rok, dwa, 5 czy 10. W zależności od tego w jakiej perspektywie czasowej będziemy planować działania naszej firmy, takie rezultaty staną się dla nas osiągalne. Na marginesie – czy patrzycie tak daleko w przód?

Czy tego chcemy, czy nie, czasy się zmieniają. Zmienia się dynamika, rynek staje się bardziej konkurencyjny. Stąd bardzo dobre przygotowanie planów na życie firmy, które zostanie osadzone w ramach czasowych powinno uwzględniać zmiany „czasów”. W przeciwnym razie, bez dopasowania do rynkowych trendów utracimy pozycję – zarówno u naszych Klientów jak również w branży.

Jako przykład pozwolę sobie tutaj obrać horyzonty czasowe w ramach planów na firmę – przykładowe ramy czasowe:

– Perspektywa krótka (operacyjna) – dzień, tydzień czy miesiąc – realizowanie zadań operacyjnych, posuwanie się w ramach planów taktycznych dla działów czy procesów w firmie, realizowanie małych projektów, korygowanie działań – bardziej to co faktycznie robimy swoimi rękami na co dzień

– Perspektywa średnia (taktyczna) – kwartał, pół roku, rok – realizowanie bardziej złożonych planów, analiza trendów względem strategii, korygowanie planów, realizacja większych projektów, zmiany organizacyjne – to co wnoszą nasze działania w perspektywie w firmie

– Perspektywa długa (strategiczna) – rok, trzy lata, pięć lat i więcej – perspektywa przemieszczania się firmy na rynku – czyli to w jaki sposób nasze mniejsze i większe kroki przybliżają nas do wizji na naszą firmę

Kolejnym ważnym elementem perspektywy czasowej jest „możliwość” (nie zapominajmy o tym) – która zwiększa się wraz z rozszerzeniem horyzontu czasowego:
– Co jest możliwe do zrealizowanie w tydzień?
– Co jest możliwe do zrealizowania w miesiąc?
– Co jest możliwe do zrealizowania w trzy lata?

Bazując na swoim doświadczeniu, swoich umiejętnościach, wiedzy i kompetencji naszych zespołów oraz ich możliwości, możemy o wiele lepiej i precyzyjniej określać czas prowadzenia przedsięwzięcia.

Jednakże zanim zaczniemy szczegółowo określać ramy czasowe przedsięwzięć podkreślmy często spotykane wyzwania w firmach, które bezpośrednio przyczyniają się do błędów w określaniu harmonogramów czy terminów realizacji celów:

– Brak umiejętności osadzania celów metodą SMART – tutaj ostatnia literka T – time-bound – oznacza określony w czasie – jest to podstawowa metoda planowania i realizacji zadań – jednakże pomimo jej powszechności a także wiedzy o jej istnieniu, a co więcej wiedzy o jej ekstremalnej efektywności, jest ona bardzo rzadko stosowana,

– Ograniczenie się do krótkich ram czasowych – zbyt trudne przedsięwzięcia na pierwszy rzut oka określane są przez nas jako proste i szybkie do realizacji – niestety, jeżeli założymy, że w ciągu miesiąca cel, np. pozyskanie kluczowego klienta dla naszego biznesu (co średnio zajmuje około 2 lat) zostanie osiągnięty to żal, smutek i demotywacja szybko nas dopadną – potrzebna jest cierpliwość (zobacz wpis na temat pułapek myślenia – szybkie podejmowanie decyzji odnośnie oszacowania czasu należą do jednych z nich

– Brak umiejętności rozlokowania zadań w czasie – sam brak umiejętności efektywnego zarządzania, komunikowania i sprawnej kontroli bardzo często przekłada się na przekazanie zadania w złej kolejności – najpierw budujemy ściany, później wylewamy fundament – plany oparte na błędnych założeniach lokowania kolejności nie mają szans realizacji,

– Brak umiejętności rozłożenia celu na składowe zadania – kiedy plan upada i odpowiedź jest – „taki mamy klimat”.

Ciekawym i bardzo pomocnym przykładem wydaje się tutaj być zarządzanie projektowe. Dla przykładu podamy tutaj metodykę PMI zakładająca procesy inicjacji, planowania, realizacji, kontroli i zakończenia projektów – prosty sposób w jaki można rozłożyć przedsięwzięcie na elementy składowe.

Kojarzysz obrazek, który krążył w internecie –  triadę „cena, czas, jakość – wybierz dwa?”:
– jeżeli będzie szybko i tanio – nie będzie dobrze,
– jeżeli będzie szybko i dobrze – nie będzie tanio,
– jeżeli będzie dobrze i tanio – nie będzie szybko,

Perspektywa czasu, oddana nawet w tak prostym przykładzie, daje nam wyobrażenie w jaki sposób horyzont czasowy wpływa na realizacje planów strategicznych firmy, możliwości osiągania celów oraz sprawnego przeprowadzania projektów lub zmian.

Co zatem zrobić, aby efektywnie wykorzystywać jeden z najcenniejszych zasobów w organizacji – czas? Sprawa oczywiście, jest o wiele bardziej złożona i nie uzyskamy na nią odpowiedzi w jednym zdaniu. Jak marketingowe slogany ostatnimi czasy, np. „Powiemy Tobie co zrobić, aby robić lepszy biznes!” albo „Uwierz w siebie, przenoś góry – coaching w miesiąc!”, „Każdy może wszystko, wystarczy chcieć” czy „Superbiznesmen w 15 minut”.

Niestety, muszę Was zmartwić – efektywne planowanie i wprowadzanie planów w ramy czasowe i harmonogramy, na podstawie których określa się dalsze życie organizacji, nie jest czymś czego można nauczyć się w 15 minut. Jest to sprawność całej organizacji, jej logika, umiejętności i doświadczenia całych zespołów – nawet, żeby wiedzieć co jest możliwe, a co nie – w określonym czasie.

Od czego bym zaczął? Zacząłbym od przyjrzenia się czy nie tylko zadania są realizowane prawidłowo, ale czy są realizowane w odpowiednim czasie? W jaki sposób w firmie podchodzi się do planów? Oraz od tego, jaki mamy pomysł na firmę w ogóle i jak daleko on sięga?

Ciężko jest pokazać czas – można pokazać zegarek, biurko pracownika lub komputer. Do tego jak porównać czas prezesa do czasu asystenta? Ramy czasowe, czyli umowne określenie kiedy coś ma się wydarzyć są natomiast fundamentalną częścią planowania.

Im dalej jesteśmy w stanie patrzeć, tworzyć wizję przyszłości dla firmy i jej rozwoju tym precyzyjniej jesteśmy w stanie określić, co możemy wykorzystać, ale przede wszystkim jaki jest cel podróży naszej organizacji. Przecież, jeżeli nie wiemy gdzie idziemy, to możemy dojść jedynie donikąd, a i tak nie wiemy kiedy do tego nikąd dotrzemy.

Ewolucja firmy

Jeden z dobrze znanych nauczycieli, Sun Tzu już w V wieku PNE powiedział wyraźnie – „bitwa jest wygrana zanim się odbędzie”. Już wtedy jako wybitny strateg, perfekcyjnie planował strategie wojenne według szkoły planistycznej. Chociaż w tym przypadku, nie było wyliczenia, ile pieniędzy zostanie zainwestowanych, tylko ile procent wojska nie wróci do domu.

Ewolucja jest wpisana w nasz gatunek, czy innymi słowy ujmując rozwój planety. Jednak również szkoła ewolucyjna (w zarządzaniu firmą) w ciągu wielu lat rozwoju mierzyła się z wielkimi wyzwaniami. Czym jest podejście ewolucyjne w prowadzeniu firmy?

Przedstawię to bardzo metaforycznie kontrastując dwie drogi – pierwsza to planowanie – charakteryzująca się podejściem, które mówi, że cele można osiągnąć tylko poprzez dany jasno określony i precyzyjny plan. Oczywiście dany plan odpowiednio wcześniej należy opracować. Ewolucja z kolei zakłada, że można mieć plan na sukces, natomiast jego wykonalność uzależniona jest w znacznym stopniu od czynników zewnętrznych.

Jak wiąże się to z biznesem? I dlaczego jest to tak wszechobecne?

Na co dzień szefowie firm i managerowi (jak i ich zespoły) przymierzają się do osiągania celów jakie sobie wyznaczyli na dzień tydzień czy miesiące. Trzymanie się planów, KPI liczbowych i finansowych czy zadaniowych pozwala przewidywać dużo sytuacji i trendów. Natomiast ewolucyjne podejście zakłada, że przychodzimy do pracy z założeniem wykonania kilku kluczowych rzeczy plus dziesiątki mniejszych, przy czym jednocześnie radzimy sobie z tym, co nam wpada na naszą skrzynkę pocztową. Staramy się wykonywać naszą pracę najlepiej jak to tylko możliwe, cel osiągnięty – zarobiliśmy ile potrzeba. Albo nie zarobiliśmy – trudno.

Zgodzisz się Drogi Czytelniku, że aby dokonywać precyzyjnego planowania działań, trzeba umieć zarządzać przedsiębiorstwem – należy posiadać wiedzę na temat jego sił, kluczowych zasobów, umiejętności, wiedzy, wykwalifikowania kadry i poszczególnych pracowników. Nie możemy zapomnieć o konieczności posiadania umiejętności tworzenia planów i ich wdrażania w firmie, pomiaru ich realizacji, wprowadzania działań korygujących oraz umiejętnego ustalania rzeczywistych do osiągnięcia celów.

Ilu znasz lub masz w swoim telefonie przedsiębiorców czy managerów, którzy posiadają takie umiejętności?

Właśnie… Większość osób prowadzących przedsiębiorstwa, managerów to ludzie kierujący się w dużym stopniu intuicją i dobrymi chęciami. Prawdę mówiąc, na tych dwóch filarach oparty jest znaczny procent naszej gospodarki, gdyż są to przedsiębiorstwa sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nie odbierając niczego MŚP, na ich czele raczej nie często stoją osoby posiadające tytuły MBA czy PHD przed nazwiskami i formę działalności spółka akcyjna. W większości przypadków spotkamy się jednak z nazwą firmy w postaci TECH BUD Jarosław Nowak wpis do CEIDG nr…

Gdzie ta ewolucja?

Podejście ewolucyjne odnieść możemy do wszystkiego co nas otacza – również do kariery zawodowej. W liceum planujemy zostać maklerem giełdowym, lekarzem czy farmaceutą, rozpoczynamy studia, albo je kończymy, albo nie, następnie lądujemy w Wielkiej Brytanii lub w sprzedaży usług bankowych (nie obrażając bankowców). Wygląda to tak, że mamy pewien plan, gdzie chcemy dojść, natomiast otaczająca nas rzeczywistość nie do końca nam na to pozwala.

Wniosek jaki można wysnuć jest taki, że na dużo rzeczy w funkcjonowaniu firmy mamy wpływ, natomiast codzienna rzeczywistość pozwala nam wykorzystywać szanse, je zaniechać lub co gorsza podrzuca nam problemy jakich wcześniej nie przewidzieliśmy.

Czasem zamiast kurczowo trzymać się swoich planów warto jest się rozejrzeć i zobaczyć czy może ciekawa szansa nie leży gdzieś obok.