Witaj na mojej stronie internetowej.

Cieszę się, że tu jesteś.

W złożonym i skomplikowanym świecie, pełnym wyzwań, konfliktów, słabnącego morale i problemów ekonomicznych, mam nadzieję pomóc Ci w osiąganiu Twoich celów – zarówno biznesowych, zawodowych, jak i prywatnych. Posiedź chwilę, rzuć okiem na to, co przygotowałem dla Ciebie.

Kapitan i kompan w trudnościach i rozwoju,

Dawid

Na spokojnym morzu każdy kapitan dobry…

Co zrobić, gdy pojawiają się trudności i konflikty?

Gdy nic nie działa jak powinno, potrzebujesz liderów z doświadczeniem „wojennym”, a nie ludzi, którzy jedynie tworzą arkusze kalkulacyjne i mówią, jak powinno być. W teorii wszystko może się zgadzać, ale rzeczywistość biznesu opiera się na ludziach, którzy mogą zarówno uskrzydlać, jak i poskładać firmę.

Potrzebujesz ludzi, którzy przeszli przez trudności na własnej skórze. Osób, które rozumieją:

– Naciski kontrahentów
– Szantażujących pracowników
– Negocjacje z urzędami
– Nierozliczone płatności
– Słabnącą psychikę
– Gry polityczne w firmie
– Niechęć do dalszego rozwoju projektu czy kariery

Samemu będąc zaangażowanym emocjonalne i kapitałowo, rozumiejąc ryzyka, presje i aktywne działanie pomimo wyzwań.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w trudnych chwilach, skontaktuj się ze mną. Może będę w stanie pomóc Ci w rozwoju, doskonaleniu, wyjściu z problemów lub zamknięciu drzwi, które chcesz zamknąć.

Zmiany z własnej (nie) przymuszonej woli

Umówmy się, ludzie rozwijają się tylko w dwóch sytuacjach – gdy mają wysokie aspiracje i cele lub gdy napotykają na poważne problemy. Przez 10 lat pracy doradczej z firmami, nie spotkałem się z inną sytuacją, w której wsparcie z zewnątrz (zewnętrzny know-how i jego wdrożenie) byłoby potrzebne.

Aspiracje biznesowe i indywidualne najczęściej obejmują

Rozwój umiejętności, wiedzy i strategii – zarówno własnych,
jak i zespołu

Poprawa motywacji, samodyscypliny i postaw mentalnych

Doskonalenie strategii biznesowych

Inspiracja i pomysły na dalszy rozwój

Wdrożenie i rozwój technologii

Udoskonalanie procesów w firmie

Typowe problemy to

Budowa i rozwój zespołu, w tym rotacja pracowników

Malejące morale, motywacja i organizacja pracy, niska produktywność

Problemy z płynnością finansową – windykacja, ściągalność należności, procesy prawne i dostępność gotówki

Rotacja klientów i dostawców – brak kontroli nad biznesem

Brak długofalowych celów i strategii – działania bez analizy i celowości

Brak kluczowych procesów, ich usystematyzowania i świadomego zarządzania

Zrozumienie i rozwiązanie problemów

Wszystkie te problemy i wyzwania nie mogą zostać rozwiązane machnięciem czarodziejskiej różdżki. Niektóre z nich wymagają świadomej i zorganizowanej, wielomiesięcznej pracy. Inne lat.

Wpływa na nie kontekst rynków, na których działamy – rynek pracy, rynek klientów, rynek dostawców.

Dodatkowo, jesteśmy tylko ludźmi i możemy dźwigać określone ciężary trudności. W szczególności jako przedsiębiorcy czy managerowie.

Nasza energia zmienia się wraz z wiekiem, podobnie jak otoczenie, w którym się znajdujemy. Co było możliwe i w zasięgu ręki 5-10 lat temu, dziś może być poza naszym zasięgiem.

W czym mogę Tobie pomóc?

Niezależnie od Twojego poziomu rozwoju zawodowego i pozycji w firmie, możesz napotkać różnorodne trudności. Być może nie wiesz, jak prowadzić swoją karierę, jak zarządzać zespołem lub jak rozwijać firmę. Może nadszedł czas, aby zamknąć pewne projekty i nie wiesz, jak się do tego zabrać.

Czasami trudności osiągają poziom złożonych problemów, które nie mają prostych rozwiązań. Procesy mogą wydawać się idealne, podobnie jak arkusze kalkulacyjne, ale wyniki nie są zgodne z oczekiwaniami.

W takich sytuacjach konieczne jest strategiczne podejście, praca z ludźmi oraz praca nad sobą, aby mieć siłę do prowadzenia biznesu mimo oporu, problemów i konfliktów, dążąc do długofalowych celów.

Moje wsparcie obejmuje m.in.:

  • Strategiczne doradztwo biznesowe – nakierowanie, budżetowanie, szacowanie zasobów, analiza ryzyk
  • Rozwój umiejętności liderskich, handlowych, negocjacyjnych
  • Poprawa motywacji i samodyscypliny u siebie i w zespole
  • Doskonalenie procesów biznesowych
  • Wsparcie z budowaniu kariery zawodowej i rozwój indywidualnych umiejętności
  • Budowa i rozwój zespołów

Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i rozwój firmy z odpowiednim wsparciem.

Pomogę Ci przekształcić wyzwania w możliwości i osiągnąć Twoje cele.

Konsultacja biznesowa

Usługa dedykowana jest przedsiębiorcom oraz menedżerom wyższego szczebla.

Podczas półtoragodzinnej konsultacji omawiamy szczegółowo interesujący Cię problem, kreślimy opcje działania oraz tworzymy wstępny zarys aktualizacji strategii. Istnieje możliwość kontynuacji współpracy w ramach długofalowego wsparcia.

Coaching

Usługa skierowana do osób pragnących rozwijać się, doskonalić swoje podejście, narzędzia i spojrzenie na karierę zawodową i biznes. 

Pomagam w osiąganiu długofalowych celów, poprawie jakości życia, pracy z zespołami oraz w pracy nad sobą w firmie.

Szkolenia

Oferujemy kompleksowe projekty szkoleniowe, które rozwijają wiedzę oraz umiejętności w określonych obszarach. Realizujemy projekty zamknięte w firmach, projekty otwarte, szkolenia zdalne oraz webinary.

Szkolenia są dostosowane do specyficznych potrzeb Twojej organizacji.

Współpraca B2B

Jako konsultant / menedżer / wspólnik, oferuję długoterminową współpracę (3, 6, 12, 24 miesiące i dłużej) nad projektami zmian, poprawą wyników, motywacją oraz kompleksowym wsparciem w biznesie.

W zależności od Twoich inicjatyw i potrzeb, jestem gotów wspierać Ciebie, Twój zespół i firmę w osiąganiu sukcesów.

Skontaktuj się ze mną, aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć współpracę, która pomoże Ci osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Skontaktuj się ze mną, aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć współpracę, która pomoże Ci osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Spójrz, zobacz, zapisz się do newslettera.

Skontaktuj się ze mną. Być może będę w stanie pomóc Ci w rozwoju, doskonaleniu, rozwiązaniu problemów lub zamknięciu drzwi, które chcesz zamknąć.